Marsvinen

Dessa olika raser föder jag upp. På bilderna visas en representant för varje ras.

Jag har sålt marsvin till personer i Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Schweiz och Spanien.

Self

Charmtrollet´s Dhaidalos

Engelsk crested

SCH MGP GP Charmtrollet´s Utmärkta Underbara Gullviva

Nonself

SCH GP Charmtrollet´s Åh Min Lilla Stjärnflamma

Amerikansk crested

GP Charmtrollet´s Sardonyx

På bilden visas marsvin i färgerna De white - Cream California Chocolate - Buff California Chocolate - De. Golden California Chocolate